170.841 kroner til barn i Zambia

I 2018 startet Bjertnes videregående skole samarbeidet med SOS-barnebyer. I år har Bjertnes samlet inn penger til barn i Livingstone, Zambia.

Tekst og foto: Mia Kaels Kalleberg

Organisasjonsgruppa

Organisasjonsgruppa ble valgt da elevrådet var på felles elevrådsseminar. Gruppa har gjennom hele året planlagt hvordan solidaritetsprosjektet skal gjennomføres.

Tema-uke

I uke 7 arrangerte organisasjonsgruppa ei tema-uke. Uka var et tiltak for at elevene skulle få mulighet til å lære mer om bistand, SOS-barnebyer og hva pengene de samler inn går til. Ukeplanen så slik ut:

  • Mandag: Utdeling av Zambisk Nshima (maissuppe) og bønner i tomatsaus i Glasshallen.
  • Tirsdag: Foredrag om SOS-barnebyer og Livingstone, holdt av representant for SOS-barnebyer, Lene Aarnes.
  • Onsdag: Innsamlingsaksjon. Klassen som samlet inn mest penger fikk pizza i klassens time (total sum samlet inn/antall elever i klassen).

Sofie Mielenz (til venstre) og Fride Skjønsberg Li (til høyre) deler ut tradisjonell zambisk mat til skolens elever. - Klikk for stort bildeSofie Mielenz (til venstre) og Fride Skjønsberg Li (til høyre) deler ut tradisjonell zambisk mat til skolens elever. Mia Kaels Kalleberg/Bjertnes vgs  

Innsamlingsaksjonen

Onsdag 12. februar fikk alle elevene en hel dag til å samle inn penger til SOS-barnebyer. Pengene ble samlet inn gjennom at elevene gikk med fysisk bøsse, brukte elektronisk bøsse, jobbet på sin faste jobb, arbeidet på praksisplassen sin eller hjemme. Som en symbolsk handling ble pengene overlevert til Lene Aarnes under åpningen av skolens kafè Espresso Impresso 28. februar. I år samlet Bjertnes sine elever inn hele 170.841kr!

På SOS-barnebyers nettsider kan du lese om deres prosjekt i Livingstone, Zambia.

Om organisasjonen SOS-barnebyer

Dette skriver organisasjonen på sine nettsider:

SOS-barnebyer har to hovedområder for sin virksomhet. Det ene er forebyggende; å støtte sårbare familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og selv kan ta godt vare på barna sine. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier vil også skape vekst og utvikling for menneskene som bor der. Det andre hovedområdet – og den grunnleggende tanken bak etableringen av SOS-barnebyer – er å gi barn som er alene et nytt hjem, omsorg og trygghet i en SOS-barneby. Målet er å skape en grobunn for trygge og selvstendige voksne, som i sin tur kan bidra til samfunnet de lever i. Sentralt i SOS-barnebyers programmer er også å sørge for et godt utdanningstilbud og helsehjelp.

Videre samarbeid

Årets innsamlingsaksjon er gjennomført! Takk til alle elevene ved Bjertnes videregående skole som bidro, deres engasjement kan gjøre en forskjell!

Vi gleder oss allerede til å ta fatt på neste års solidaritetsprosjekt og til videre samarbeid med SOS-barnebyer.

Til toppen