Bjertnes skal konkurrere om Holbergprisen i skolen

Bjertnes videregående skole er valgt ut som en av 20 skoler i Norge til å delta i konkurransen om den gjeve Holbergprisen.

Matteformler på tavle - Klikk for stort bilde Jesoots/Unsplash  

Forskningskonkurranse

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 862 elever ved 20 videregående skoler over hele Norge kommer til å være med i forskningskonkurransen dette skoleåret. Ved hjelp av tett veiledning fra forskere og Holbergprisen i skolens sekretariat skal elevene forske på et selvvalgt tema. Samtidig konkurrerer de om førstepremien på 30 000 kroner. I tillegg premieres 2.- og 3.-plassen med 20 000 og 10 000 kroner.

Oppstart i november og prisutdeling i juni

Helt i starten på november arrangeres et todagers fagseminar for lærere. Dette markerer oppstarten for prosjektet. Så begynner det viktige forskningsarbeidet som elevene våre skal gjennomføre. Det blir både spennende og lærerikt. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene. Elevene vil få oppnevnt en etablert forsker som kontaktperson og vi får besøk på skolen med veiledning underveis.

Innleveringsfrist for prosjektene er 8. april. Den endelige prisutdelingen skjer torsdag 10. juni. 

Vi er stolte over de dyktige lærerne våre. De skrev en god søknad, som sørget for at vår skole ble valgt ut blant mange søkere. Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Les mer på nettsidene til Holbergprisen i skolen.

Til toppen