Organisering av undervisning på rødt nivå

Alle yrkesfagklasser og Vg3 påbygg møter på skolen mandag-torsdag i ukene framover. Noen elever er fremdeles i praksis. Elevene på de ulike trinn på ST bytter på å møte på skolen etter oppsatt plan. På denne måten kommer flere elever oftere innom skolen, og det håper og tror vi blir en god løsning!

Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash  

Kommunelegen i Nittedal har bestemt at Bjertnes videregående skole inntil videre er på rødt nivå etter trafikklysmodellen til Helsedirektoratet. Denne gir nasjonale føringer for hvordan smittevern skal ivaretas på skolen. Vi må derfor organisere undervisningen på en annen måte enn vanlig.

Yrkesfag

Begrunnelsen for å opprettholde yrkesfag flere dager på skolen er at disse elevene må praktisere fagene sine på verksteder. 

Vg3 påbygg

Elevene i Vg3 påbygg har også de fleste dagene på skolen framover. Vg3 påbygg er et svært krevende år og vi mener det ikke er forsvarlig å gjennomføre hjemmeskole over lengre tid for disse klassene.

Vg1, 2 og 3 ST

...skal møte på skolen hver tredje dag i ukene framover, samt på aktuelle fagdager. Rulleringsplan finnes på elevenes Teams, og legges ut her på skolens sider under Koronasituasjonen

Les mer på nettsidene til Viken

Viken fylkeskommune fortsetter dialog om smitteverntiltak på skolene.

Viken fylkeskommune forsterker dialogen for å sikre best mulig samhandling.

Til toppen