Nytt skoleutvalg (SU) på Bjertnes!

Bjertnes satser stort på elevdemokrati og reell medvirkning fra alle som er tilknyttet skolen.

Fem knyttede never mot hverandre i ring - Klikk for stort bildeSterkt samarbeid Antonio Janeski/Unsplash    

Medlemmene i det nyvalgte skoleutvalget vil få mange spennende samarbeidsprosjekt å jobbe med framover. 6. oktober holdt skoleutvalget sitt første møte. Da ble det diskutert hvilken rolle dette utvalget skal ha i skolen.

Skoleutvalget skal...

 • være et rådgivende organ.
 • være et viktig organ for å sikre at alle grupper i skolen blir hørt i viktige saker som gjelder skole- og læringsmiljøet på skolen.
 • bestå av flere elever enn ansatte, og det skal være minst to møter hvert halvår.

Skoleutvalgets representanter og deres verv

 • Michelle Sahota – leder for SU elevrepresentant
 • Mads-André Andersen – nestleder representerer ledelsen
 • Mia Kaels Kalleberg – sekretær skolemiljørepresentant
 • Alexander Skinnarland elevrepresentant
 • Emma Fevang Anda elevrepresentant
 • Sivert Rydland elevrepresentant
 • Sivert Vågen elevrepresentant
 • Caroline Kløv elevrepresentant
 • Stein Kulset ansattrepresentant
 • Randi Michaelsen rektor 

Løpere på bane - Klikk for stort bildeNytt skoleutvalg på startstreken - lykke til! Pexels.com/CC0  

Forberedelse av fylkesrådens skolebesøk

Skoleutvalgets første sak var å informere seg om, samt fordele arbeidsoppgaver i forkant av fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jakobsen, sitt skolebesøk til Bjertnes 21. oktober. Hun kommer da sammen med Lene Jensen, områdedirektør for utdanning i Viken Nord, og de skal ha et møte med 12-15 representanter fra Bjertnes.

Skolen skal presenteres

Fylkesråden ønsker å få vite mye om Bjertnes mens hun er på besøk. Rektor Randi Michaelsen synes det er flott at elever og ansatte i skoleutvalget skal samarbeide om å lage og gjennomføre presentasjonen av skolen i forbindelse med dette møtet. De skal presentere yrkesfagene og det samarbeidet skolen har med bedrifter, og også fortelle om studiespesialisering på Bjertnes.

Skoleutvalget ønsker også å si noe om Bjertnes' skolemiljø og læringsmiljø, og vil i den sammenheng fremheve Læringstorget og elevrådet. 

Til toppen