Rektor og skolens ledelse

Rektor

Runa Lie Berg (permisjon)
Randi Michaelsen (konstituert)
Mobiltelefon: 93 05 29 92
Rektor er skolens øverste pedagogiske leder.

Assisterende rektor

Hege Anita Søvik (konstituert)
Mobiltelefon: 95 88 06 46
Rektors stedfortreder.
 

Pedagogiske ledere 

Morten Ebbell Hestnes

 • Avdelingsleder for kroppsøving/idrettsfag og realfag.
 • Trinnleder for elevene på Vg2 og Vg3 studiespesialiserende og vg3 påbygg.

Nina Helene Rognerud Grønlie

 • Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag og elevtjenesten.
 • Trinnleder for elevene på helse- og oppvekstfag.

Anne-Christin Skilbrei Maroni

 • Avdelingsleder for samfunnsfag, bygg- og anleggsfag, elektrofag og salg, service og reiseliv.
 • Trinnleder for elevene på bygg- og anleggsfag, elektrofag og salg, service og reiseliv.

Rabia Syed

 • Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk.
 • Trinnleder for elevene på Vg1 studiespesialiserende.

Hege Anita Søvik

 • Avdelingsleder for kontorpersonalet. 
 • Studieleder.
 • Eksamensleder.

Administrativ leder

Mads-André Andersen
Mobiltelefon: 91 82 74 52

 • Avdelingsleder for servicepersonalet.
 • HMS- og økonomiansvarlig.
Til toppen