Rektor og skolens ledelse

Rektor

Runa Lie Berg (permisjon)
Randi Michaelsen (konstituert)
Rektor er skolens øverste pedagogiske leder.

Assisterende rektor

Hege Anita Søvik (fungerende)
Rektors stedfortreder.
 

Pedagogiske ledere 

Morten Ebbell Hestnes

 • Avdelingsleder for kroppsøving/idrettsfag og realfag.
 • Trinnleder for elevene på vg1 studiespesialisering.

Nina Helene Rognerud Grønlie

 • Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag og elevtjenesten.
 • Trinnleder for elevene på helse- og oppvekstfag.

Anne-Christin Skilbrei Maroni

 • Avdelingsleder for elektrofag, samfunnsfag, bygg- og anleggsfag, samt fungerende personalleder for service og samferdsel.
 • Trinnleder for elevene på bygg- og anleggsfag, elektrofag og vg2 studiespesialisering.

Bodil Kvame

 • Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk.
 • Trinnleder for elevene på vg3.

Hege Anita Søvik

 • Avdelingsleder for kontorpersonalet. 
 • Studieleder.
 • Eksamensleder.

Administrativ leder

Mads-André Andersen

 • Avdelingsleder for servicepersonalet.
 • HMS- og økonomiansvarlig.
Til toppen