Munnbind festet rundt en cap

Alle yrkesfagklasser og Vg3 påbygg møter på skolen mandag-torsdag i uke 47-50. Elevene på de ulike trinn på ST bytter på å møte på skolen, etter oppsatt plan disse ukene. På denne måten kommer flere elever oftere innom skolen, og det håper og tror vi blir en god løsning! Både elever og ansatte oppfordres i denne perioden til å gå, sykle, kjøre egen bil/samkjøre for å få ned trykket på kollektivtransporten.

  

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å forlenge bestemmelsen om at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. Elevene må likevel levere egenmelding.

Viken fylkeskommune har innført flere tiltak for å bidra i den nasjonale dugnaden med å unngå spredning av koronasmitten.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Til toppen