På grunn av smitteutbruddet i Nittedal velger vi å utsette informasjonsmøtet for foresatte til Vg2-elevene. Møtet var planlagt tirsdag 15. september, men utsettes foreløpig på ubestemt tid. 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding.

Vi må sikre at vi på enklest mulig måte kan smittespore hvis det skulle bli nødvendig. Derfor fortsetter vi ordningen med soneinndeling, faste klasserom, grupperom, innganger, toaletter og pauseareal. Dette er også et tiltak for å unngå smittespredning.

Til toppen