Koronasituasjonen

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets siste informasjon vedrørende skolestart.

Vi starter skoleåret på Bjertnes på gult nivå.

Smitteveilederen for videregående skole fra Utdanningsdirektoratet beskrives gult nivå i korte trekk slik: 

  1. Ingen syke skal møte på skolen 
  2. God hygiene og forsterket renhold 
  3. Kontaktreduserende tiltak: 
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen 
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper 
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig 
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner 
  • Unngå trengsel og store samlinger 

Soneinndeling  

Skolen opprettholder soneinndeling og reservasjon av grupperom. Oversikt over sonene finner du her. Oversikten viser hvilke rom, grupperom, inngang, fellesarealer og toaletter som tilhører hver sone. Det står også hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av skolens servicefunksjoner.

Symptomer eller sykdom 

Ingen syke skal møte på skolen. Har du koronaliknende symptomer skal du også holde seg hjemme. 

Klasserom og fellesarealer 

Det oppfordres til å holde 1 meters avstand. Klasserommene (unntatt spesialrom) vil derfor holdes åpne hele dagen slik at elevmassen spres på størst mulig område. De ulike fellesarealene er fordelt i soneinndelingen.  

Kantine 

Kantinen vil være åpen mellom kl. 08.00 og 14.00. Utvalget vil i hovedsak bestå av singelpakket mat i form av bagetter, horn, salat, og ulike yoghurtvarianter. I tillegg vil det også bli salg av boller, skolebrød og ulike drikkevarer. Alle skal gå inn ved auditoriet og ut ved cafeen. Det vil bli satt opp plakater og annen oppmerking for å sikre god avstand ved kødannelse.  

Biblioteket 

Biblioteket vil være bemannet og med åpningstider som normalt. Det vil være antallsbegrensning for opphold i biblioteket, spesielt i A-timer og storefri.  

Håndsprit og sprayflasker 

Alle skal fortsatt sprite hender ved ankomst til skolen og etter bytte av klasserom. Grundig håndvask før/etter matpause, samt ved toalettbesøk er svært viktig. Alle klasserom er utstyrt med både håndsprit og sprayflasker til bruk for vask av egen pult ved bytte av rom. 

Toaletter og garderobe for ansatte 

Ansatte skal benytte toalettene utenfor personalrommet eller i garderobene i 4. etasje. Det er anledning til å benytte garderobe og dusj som normalt. 

Personalrommet og matpause

 Ansatte må medbringe matpakke eller kjøpe mat i kantina. Det er ikke anledning til å tilberede mat på personalrommet. Mikrobølgeovn, kaffemaskin, vannkoker og kjøleskap kan benyttes. Alle setter inn egen tallerken/kopp og bestikk inn i oppvaskmaskinen.  

Forsterket renhold

Det er forsterket renhold på alle berøringsflater og alle toaletter. Det oppfordres igjen til svært god håndhygiene. Eksempler på berøringsflater er dørhåndtak, kopimaskiner, kaffemaskin etc. 

Utlån av skolens lokaler 

Vi har foreløpig ikke fått tillatelse til å låne ut skolens lokaler til lag og foreninger.  

Smittevernplan

Som før vil skolens smittevernplan holdes oppdatert. Den vil vise ulike tiltak og retningslinjer for både tidligere og inneværende periode. Smittevernplanen finnes i Teams. 

Ved en eventuell overgang til rødt nivå 

Dersom det skulle skje at vi må oppgradere til rødt nivå, så følger vi samme prinsipper med soneinndeling. Da innføres en reduksjon av antall elever for å få kunne opprettholde enmetersregelen. Vi vil da praktisere sonene tilnærmet absolutt, samt at bruk av fellesarealene vil bli begrenset. 

Til toppen