Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å forlenge bestemmelsen om at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. Elevene må likevel levere egenmelding.

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. De ordinære fraværsreglene settes til side fra mandag 24. august og ut skoleåret 2020-2021. Elevene skal likevel levere egenerklæring, og foresatte må bekrefte fraværet for elever under 18 år.

Til toppen