Rødt nivå fram til juleferien

Alle yrkesfagklasser og Vg3 påbygg møter på skolen mandag-torsdag med unntak av elever som er i praksis. Elevene på de ulike trinn på ST bytter på å møte på skolen etter oppsatt plan. På denne måten kommer flere elever oftere innom skolen. Både elever og ansatte oppfordres til å gå, sykle, kjøre egen bil/samkjøre for å få ned trykket på kollektivtransporten.  

Rødt nivå

Kommuneoverlegen i Nittedal har besluttet at vi på Bjertnes må tilpasse skoledriften til rødt nivå. Skolen stenges ikke, men deler av undervisningen har måttet overføres til digitale flater. I tråd med kravene i den nasjonale smittevernveilederen for videregående opplæring, er målene med skolens tiltak å:

  • redusere trengsel i kollektivtrafikken
  • redusere trengsel i fellesareal i pausesituasjoner
  • innfri kravet om en meters avstand i undervisningen

Yrkesfag

Begrunnelsen for å opprettholde yrkesfag flere dager på skolen er at disse elevene må praktisere fagene sine på verksteder. 

Vg3 påbygg

Elevene i Vg3 påbygg har også de fleste dagene på skolen framover. Vg3 påbygg er et svært krevende år og vi mener det ikke er forsvarlig å gjennomføre hjemmeskole over lengre tid for disse klassene.

Vg1, Vg2 og Vg3 ST

Elevene på studiespesialisering møter på skolen hver tredje dag samt enkelte fagdager (på fredager). Se rulleringsplan under. Denne oversikten finner elevene også på Teams. 

Hvilke studieretninger/trinn/grupper møter på skolen til hvilke tider?
Dag/uke Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52
Mandag Vg2 ST Vg1 ST Vg3 ST Hjemmeskole for alle elever.
Tirsdag Vg3 ST Vg2 ST Vg1 ST Felles juleavslutning for alle på Teams.
Onsdag Vg1 ST Vg3 ST Vg2 ST. Utvidet lunsj med julekos i klassene.
Torsdag Vg2 ST Vg1 ST Vg3 ST. Utvidet lunsj med julekos i klassene på Vg3 ST, 3PB og alle på YF.
Fredag Vg3 ST + spesielle fagdagsgrupper ST Vg2 ST + spesielle fagdagsgrupper ST Vg1 ST + spesielle fagdagsgrupper. Utvidet lunsj med julekos i klassene.

Fellesarealer og pauser

Alle må oppholde seg i egne klasserom eller utendørs i pauser. Fellesarealene er stengt for opphold.

  • Aulaen: stengt for opphold.
  • Glasshallen: stengt for opphold.
  • Kantina: Stengt for opphold, men åpen for kjøp.
  • Biblioteket: Stengt for opphold, men åpent for bibliotektjenester.

Soneinndeling 

Soneinndeling
Klasse(r) Sone Inngang Toaletter Pauseareal
1HSA, 1HSB, 1HSC 5 Fra personalparkering via trapp til HO-korridor. HO-korridor. Klasserom eller ute
1SRA, 1SRB 6 Hovedinngang. Kantine, realfagkorridor. Klasserom eller ute
1ELA, 1ELB 8 Elektroinngang. Elektroavdeling. Klasserom eller ute
1BAA, 1BAB, 2BYA 7 Byggfaginngang, bakside byggfag. Byggfagavdeling. Klasserom eller ute
Vg3 PB (+ et par programfag Vg2 og Vg3 ST). 2 Gamle folkebiblioteket. Gamle folkebiblioteket, glasshall. Klasserom eller ute
2DEA (fast). Vg3 ST, Vg2 ST, Vg1 ST (rullerer). 3 Ved vaktmester. 2DEA glasshall. Resten: 4. etasje. Klasserom eller ute
2SSA, 2BUA, 2BUB, 2HEAA. 4 Hovedinngang. Glasshall. Klasserom eller ute
Vg3 ST, Vg2 ST, Vg1 ST (rullerer). 1 4. etasje (nødutgang nord). 4. etasje. Klasserom eller ute

Les mer 

Til toppen