Soneinndeling

Vi må sikre at vi på enklest mulig måte kan smittespore hvis det skulle bli nødvendig. Derfor fortsetter vi ordningen med soneinndeling, faste klasserom, grupperom, innganger, toaletter og pauseareal. Dette er også et tiltak for å unngå smittespredning.

Gjeldende rammer for tiltakene ved gult nivå 

  • Alle elever vil kunne gå til resepsjonen, elevrådskontoret, biblioteket, læringstorget, rådgivergangen (rådgivere/helsesøster/miljøarbeider) og IT ved behov – selv om sonene krysses. 
  • Alle elever vil kunne gå til kantina og kafeen for å kjøpe seg noe, men de bør som hovedregel ikke oppholde seg der dersom de ikke hører til i denne sonen. 
  • Alle elever vil kunne gå til biblioteket, men det vil være antallsbegrensning for opphold utover å låne bøker osv. 
  • Alle klasserom (unntatt spesialrom) vil være åpne hele dagen, inkludert friminutt/storefri/A-timer. Elevene oppfordres til å oppholde seg i «egne» klasserom i pauser i tillegg til de tildelte fellesarealene

Soneinndeling

Til toppen